Благодарим Ви за участието в симулационната игра "Открий богатството на европейските езици"!