Лични данни събирани за целите на играта „Открий езиковото богатство и традициите в Европа!“, провеждана в този сайт

Администратор на лични данни за играта „Открий езиковото богатство и традициите в Европа!“ съгласно Закона за защита на личните данни, е:
Британски съвет – България, с адрес: гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7.
За контакти: телефон 02 9424344, уебсайт: http://www.britishcouncil.bg.

Британски съвет – България в качеството си на организатор обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

С регистрацията си в играта участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящият документ, цели.

Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД и изброените по-долу. При условията на възникнала необходимост, организаторът може да споделя лични данни с външни консултанти (напр. адвокати, счетоводители, одитори) и доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси. При избор на консултанти и доставчици на услуги, се стремим да извършваме необходимата надлежна проверка и изискаме от тези доставчици да поддържат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни и да обработват личните данни само съобразно инструкциите на Британски съвет – България. Доставчиците на услуги имат право да използват подизпълнители при предоставянето на услугите, при условие че подизпълнителят спазва същите задължения за защита на данните както доставчика.

Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта. Личните данни, които събираме, се съхраняват на територията на Европейския съюз („ЕС“) . 

Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

Вашите права над личните ви данни

Всеки участник в играта има право съгласно ЗЗЛД да поиска:

  • Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни, съхранявани в сайта. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до организатора;
  • Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.

За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Британски съвет – България с адрес: гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7 (телефон 02 9424344, уебсайт http://www.britishcouncil.bg), писмено заявление до директора, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

Бисквитки

Използваме бисквитки, за да ви предложим по-добра и персонализирана информационна услуга. Данните, съхранявани в бисквитки, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден субект.

Бисквитката, („Cookie”) е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Можете да блокирате или премахнете бисквитките, като използвате вашия браузър или софтуер на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от този уебсайт. При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва бисквитки посредством наше съобщение.

Бисквитките, които използваме на уебсайта, в зависимост от функцията и целта, за която се ползват, се класифицират в следните категории:

  • Бисквитки, които ви позволяват да разглеждате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези бисквитки обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги.
  • Бисквитките за социални медии ви позволяват да споделяте вашата активност на уебсайта в социални мрежи, като Facebook и Twitter. Тези Cookies не са под наш контрол.

Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на бисквитките по всяко време, като ги изтриете от своето устройство.  Ако искате да изтриете бисквитките, които се съхраняват на вашето устройство и да конфигурирате браузъра си да отказва бисквитки, можете да го направите от настройките за предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с бискивтики, се намират в следните менюта (на английски): „Options“, „Tools“ или „Preferences“ на браузъра, който използвате за достъп до интернет.  За повече информация, можете да прочетете документацията за ползване на вашия браузър.

При зареждане на първата страница на някое от състезанията, които организираме, ще създадем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато започнете участие в някое от състезанията, които организираме, една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на състезанието и периодично ще актуализира мястото, до което сте стигнали в него. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Страниците на този сайт могат да съдържат вградено съдържание, намиращо се на други сайтове (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта. Поради това ние ви даваме възможност да изберете дали да разрешите ползването на бисквитки на всеки от тези сайтове. Това става чрез инструмента – лента в долната част на страницата – меню „Настройки“. Моля, имайте предвид, че след първоначално приемане на бисквитките, можете да се откажете от това решение като изтриете бисквитките от своя браузър (виж. предишната секция „Бисквитки“)