Добре дошли в страницата на играта Открий богатството на европейските езици!

Играта се проведе в периода от 02.09.2021 до полунощ на 26.09.2021 г.

През 2021 с нашата онлайн игра „Открий богатството на европейските езици!“ ви провокирахме да се докоснете до езиковото богатство на различните официални езици на ЕС чрез избрани идиоми.

Идиомът е фраза, израз или съчетание от думи с метафорично (не буквално) значение, които са станали общоприети в даден език.

Символичното значение на идиома е доста по-различно от буквалното значение или от дефиницията на думите, от които е съставен. Във всеки език съществува голям брой идиоми, които са широко използвани. Само в английски език се смята, че има най-малко 25 000 идиоматични израза.

Идиомите не се разбират лесно – особено от изучаващите чужд език, тъй като смисълът им обикновено е символичен, но всъщност те развиват и надграждат езика. Благодарение на тяхната образност езикът става вълнуващ и динамичен. Идиоматичните изрази внасят специфичен колорит в ежедневната реч и дават интересен поглед върху употребата на думите и на езика и върху логиката и мисълта на неговите естествени носители. В идиомите има нещо мистериозно, вълнуващо и провокиращо.

По материали от THEIDIOMS.COM