Държавен културен институт

https://culture-mfa.bg/ https://www.facebook.com/culturalinstitute.mfa/ https://www.youtube.com/channel/UCKC3Y1msY9yqPpy84DH2g8w Мисията на Държавния културен институт е да бъде интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдейства за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация. Водещ приоритет в дейността му е да стимулира и оказва експертно съдействие на българските дипломатически

OPTIMA

The Bulgarian Association for quality language services OPTIMA aims to protect the economic and professional interests of its members in their relations with government, private and international institutions and to ensure the quality of language teaching and related activities in accordance with the European standards.

Център за азербайджански език и култура към СУ

Дейността на центъра е насочена към развитие на културните връзки между Азербайджан и България, взаимно приобщаване на младежта към културата, образованието, просветата и науката на двете държави.

Посолство на Румъния

Като съседни държави и партньори в ЕС и НАТО, Румъния и България имат голям потенциал за сътрудничество. Отношенията на Румъния с Република България са отлични и се развиват въз основа на постоянен политически дипломатически диалог и чрез динамично сътрудничество, включително по културни въпроси.

Полски институт

Полският институт изпълнява функцията на център за разпространение на знания за Полша чрез информационно-образователна дейност и осигуряване на полско присъствие в културния живот. Подкрепя факултетите по полонистика и славистика, както и обмена на студенти.

Посолство на Финландия

Посолството на Финландия осъществява външнополитическите приоритети на Финландия, защитава интересите на финландските граждани в България и спомага за развитието и укрепването на двустранните отношения във всички области.

Посолство на Словакия

Посолството на Словашката република в София има дипломатическо и консулско представителство в Република България. Една от основните дейности на Посолството е защита на интересите на Словашката република и нейните граждани в Република България.

Go to Top