Партньори 2021

Институт за български език, БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките е национален научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, история, диалектно многообразие и на връзките му с други езици.

Go to Top