Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките е национален научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, история, диалектно многообразие и на връзките му с други езици. Езиковите ресурси на Института за български език в интернет са насочени към потребността на обществото от експертно знание за значенията, употребата и произхода на думите в българския език, както и за актуалните правописни и пунктуационни правила.

„Написаното остава. Пиши правилно!“ е дългосрочна програма на Института за български език, която има за цел да привлече вниманието на малки и големи към огромното значение на грамотността, образованието и науката за развитието на обществото. В рамките на програмата по подходящ и удобен начин се предоставят за използване разнообразни речници и справочници; публикуват се материали, свързани с българската лексика, граматика и правопис; организират се езикови игри и викторини (https://ibl.bas.bg/resursi/).

Виртуално събитие

Езикови майстори

Участници от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“: млади учени от програмата „Написаното остава. Пиши правилно!“

  1. Съдържание
  • Презентация „Как да станем езикови майстори“
  • Представяне на онлайн езикови ресурси на Института за български език
  • Представяне на „Езикови справки по интернет“
  • Занимателна езикова игра „Езикови майстори“
  1. Участие на аудиторията
  • Участие в занимателната езикова игра „Езикови майстори“
  • Участие в дискусионните сесии
  • Анкети преди и след събитието: „Къде да намерим полезни езикови ресурси“, „Как да получим експертен отговор на езикови въпроси“
Участвайте в срещата!

или

гледайте в YouTube