Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките е национален научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, история, диалектно многообразие и на връзките му с други езици. Езиковите ресурси на Института за български език в интернет са насочени към потребността на обществото от експертно знание за значенията, употребата и произхода на думите в българския език, както и за актуалните правописни и пунктуационни правила.

„Написаното остава. Пиши правилно!“ е дългосрочна програма на Института за български език, която има за цел да привлече вниманието на малки и големи към огромното значение на грамотността, образованието и науката за развитието на обществото. В рамките на програмата по подходящ и удобен начин се предоставят за използване разнообразни речници и справочници; публикуват се материали, свързани с българската лексика, граматика и правопис; организират се езикови игри и викторини (https://ibl.bas.bg/resursi/).