Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности. Помагаме за обмен на знания и изграждане на приятелски отношения между хората в Обединеното кралство и другите държави.

През последните 75 години сме помогнали на над 100 милиона души от 100 държави по целия свят да подобрят уменията си по английски. Английският език е наша страст, а мисията ни е да осигуряваме достъп до най-доброто обучение и оценяване в света.

Виртуално събитие

In the Flying Classroom
(Demystifying the Myths and Practices of 21st-century ELT for Learners of English)

Presenter:  Bobby Zlatkov, Senior Teacher Adults & Teacher Development

Подходящо за участници с ниво на владеене на английски език A2 – B1.

Do you know why some teachers don’t correct you immediately when you speak? Have you wondered how you make progress with your speaking when you talk to your classmates but not only to the teacher? Can you think of any benefits of using your mother tongue in class? Join this session to find out the answers to these questions as well as some examples and analysis of common techniques teachers use in the modern-day foreign language classroom.

The session is equally appropriate for students and teachers of English (and not only). Come to have fun and to find out what the session title means.

или

гледайте в YouTube