Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Ние сме една от най-големите преводачески служби в света. Работим в Брюксел и Люксембург, но във всяка държава от ЕС има малка местна служба.

Превеждаме писмени текстове за Комисията на и от 24-те официални езика на ЕС —законодателството на ЕС и други официални документи, изготвени или получени от нея, помагаме при комуникацията с обществеността, поддържаме съдържанието на многоезичните уебсайтове на Комисията и осигуряваме правилна терминология на всички официални езици чрез базата данни IATE. Още информация тук.

  • Платени преводачески стажове

Ако искате да придобиете опит като писмен преводач в Комисията, можете да кандидатствате за нашите стажове, които се провеждат два пъти годишно. Подробности и формуляр за кандидатстване ще откриете тук.

Ако имате надарени с преводачески умения ученици, родени през 2004 г., можете да регистрирате училището си от 2.09 до 20.10.2021 г. Още информация тук.

  • За възможностите за работа в ГДПП можете да научите тук.