Центърът за азербайджански език и култура към СУ „Св.Климент Охридски“ е открит на 25 септември 2013 г. въз основа на сключено споразумение със Славянския университет в Баку (Азербайджан).

Дейността на центъра е насочена към развитие на културните връзки между Азербайджан и България, взаимно приобщаване на младежта към културата, образованието, просветата и науката на двете държави, а също така и за създаване направление „азербайджанистика“, популяризиране на азербайджанския език, културата и историята на Азербайджан.

От 2013 г. във ФКНФ се преподават избираема дисциплина „Азербайджански език“ за студенти-тюрколози, както и „Мултикултурализъм в Азербайджан“.

Виртуално събитие

Онлайн урок по азербайджански и среща с Азербайджан

Събитието е подходящо за ученици и възрастни. Нивото на владеене на езика няма значение. Участниците ще разберат какви азербайджански произведения са били преведени на български език досега, както и обратно, накратко за техните автори, ще научат нови думи и изрази на един непознат език и ще имат възможност да чуят азербайджански език от студенти, говорещи на български в Азербайджан.

Ще запознаем аудиторията с интересни кътчета от Азербайджан и от столицата Баку. А такива има доста! И си струва да бъдат посетени и разгледани! Участниците ще могат да задават въпроси, да участват в граматически упражнения и викторина.

Преподавател: София Шигаева-Митреска,

Модератори: София Шигаева-Митреска, доц. д-р Бисерка Велева, Лейла Оджагвердиева

Участвайте в срещата!

или

гледайте в YouTube