Хърватският е официалният език на Република Хърватия и един от 24-те официални езика на ЕС. Хърватите пишат на латиница, а хърватската азбука съдържа 30 букви, от които 5 с диакритични знаци (č, ć, đ, š, ž). Хърватският е майчин език на 5,5 милиона души.

Българските ученици също проявяват интерес към хърватския език. В София като свободноизбираем предмет хърватският се изучава вече от седем години в 3. СУ „Марин Дринов“, а от четири години – в 102. ОУ „Панайот Волов“. След това учениците имат възможност да продължат да учат хърватски език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски” или в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Можете да научите повече за Хърватия на: https://croatia.eu/ и https://vimeo.com/242985801.