Почетно генерално консулство на Кралство Швеция

Почетно генерално консулство на Кралство Швеция участва в организирането на шведското участие в Европейския ден на езиците съвместно с Шведското училище в София. Шведското училище организира занимания за шведските деца в училищна възраст, както присъствени, така и онлайн. Обикновено занятията им се провеждат през учебната година в събота сутрин, през седмица. Материалите, които сме подготвили са разработени от Шведския институт.

Виртуално събитие

Почетно генерално консулство на Кралство Швеция ще представи за детската аудитория презентация, с въпроси за Пипи, която тази година става на 75 години.

С няколко кратки тематични видеа ще представим Швеция. Очаквайте викторина с награди за отговорилите на повече от 8 въпроса.

Едновременно с онлайн излъчването по време на мероприятието, в Консулството желаещите могат да получат въпросници за попълване на хартия, като за отговорилите правилно на повече от 8 въпроса ще има награди.

Участвайте в срещата!

или

гледайте в YouTube