Френският институт в България е културен център към Френското посолствo, който предлага сътрудничество и партньорства между България и Франция в три ключови сектора – университетски, образователен и културен.

Той разполага с мултимедийна библиотека, многофункционална кинозала за провеждане на конференции, концерти и други културни събития, книжарница, както и представителство Campus France, за информация за системата на висшето образование във Франция. Езиковият му център предлага курсове по френски на повече от 2000 курсисти годишно (деца и възрастни) и организира изпити по френски език за придобиване на сертификати.

Виртуално събитие

Ако имаш ниво на владеене на френски поне B1, oпознай Френския Институт и Франция чрез интерактивна презентация и игра и спечели безплатен курс по френски на място или онлайн!

Tu as un niveau de français au moins égal au niveau B1, découvre l’Institut français et la France à travers unе présentation interactive suivie d’un jeu et gagne un cours de français gratuit en présentiel ou à distance!

Участвайте в срещата!

или

гледайте в YouTube