Език. Култура. Германия.

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия.

Ние насърчаваме изучаването на немски език в чужбина и подпомагаме международното културно сътрудничество. Нашите културни и образователни програми подпомагат междукултурния диалог.

Гьоте-институт България е създаден през 1989 година и нашите цели са да развиваме многоезичието като основа за създаване на европейска общественост, да обменяме естетически позиции и иновативни разработки в изкуството и науката, да засилваме европейското гражданско съзнание и вътрешно-европейския диалог.

Гьоте-институт България подпомага изучаването на немски език в България като предлага семинари и многообразни обучения и стипендии за българските преподаватели по немски език. Ние предлагаме разнообрaзие от езикови курсове и изпити, признати в цял свят.

Обновената библиотеката на Гьоте-институт България предоставя информация за актуални аспекти на културния, обществения и политическия живот в Германия. Тя е отворена за всички, които се интересуват от Германия или искат да учат или да преподават немски език.

Виртуално събитие

Информация за курсове и изпити:

  • Курсове и изпити в Гьоте-институт България 2020/2021 – кратка презентация
  • MINT-курсове за деца – изучаване на немски език чрез изследователска дейност

Викторина – въпроси и отговори към публиката

Въпроси на публиката за курсове, изпити и събития в Гьоте-институт

Модератори: Ирина Мартинова, Костадинка Тонева

Information zu Kursen und Prüfungen:

  • Kurse und Prüfungen am Goethe-Institut Bulgarien 2020/2021 – kurze Präsentation
  • MINT-Kurse für Kinder – Deutsch lernen durch Forschung

Quiz – Fragen und Antworten für das Publikum

Fragen zu Kursen, Prüfungen und Events des Goethe-Instituts

Moderation: Irina Martinova, Kostadinka Toneva

Участвайте в срещата!

или

гледайте в YouTube